Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Certificering er din sikkerhed

Når du vælger en certificeret Imagoterapeut har du sikkerhed for at terapeuten enten har en grunduddannelse som psykolog (cand.psych.) eller en af psykoterapeutforeningen godkendt terapeutuddannelse af længere varighed (3 - 4 år).

Titlen Imagoparterapeut er beskyttet og henviser til en videreuddannelse og en specialisering. Imagoterapeuter har bred terapeutisk erfaring og har specialiseret sig i at guide imagodialogen, som har til formål at styrke den gensides forståelse og kontakt hos parret.

Når parterapeuten er certificeret og medlem af Imago-foreningen, betyder det at parterapeuten har den anerkendte og certificerede uddannelse, som rummer træning og supervision udført af Klinisk Instruktør, godkendt af den internationale Imagoforening, Imago relationships International, IRI.​

Imago parterapi er en parterapiform under udvikling. Der foregår forskning og søges konstant ny evidens for parterapiens virkning; en certificeret parterapeut, medlem af Imago-foreningen opdaterer sig ofte med den nye viden, nye kurser og supervision.

Parterapeuter er derudover selvfølgelig helt forskellige. Har forskellige personlige erfaringer, livsværdier og levekultur. Derfor skal du naturligvis undersøge hvilken parterapeut du tror, kan hjælpe dig og din partner på vej i den retning, som netop jeres parforhold har brug for.​

Overvejer du at uddanne dig til Imagoparterapeut finder du information om uddannelsen her:

Imago Parterapeut

God information

Kollegial Erfa-gruppe

Der er etableret en gruppe for kollegial supervision i KBHs området.

Gruppen hedder: Imago-Erfa-gruppe.

Den er åben for dig der er certificeret Imago Parterapeut, eller dig der er i gang med certificeringen og er medlem af Imagoforeningen i Danmark.

Gruppens medlemmer mødes cirka en gang om måneden og typisk i tidsrummet fra kl.10:30 til 14:00 og der vil være plads til max. 7 deltagere pr. gang.

Gruppen giver hinanden sparring på såvel personlige som professionelle erfainger og der trænes i spejling.

Deltagerne vil på skift vælges som gruppeleder, og mødested og klokkeslet vil også blive aftalt fra gang til gang.

Der er åben for nye deltagere, så er du interesseret i at deltage i Imago Erfa-gruppen, så er Anna tovholder, og du kan kontakte hende på: anna.migliorisi@hotmail.it eller tlf. 24244812

Bliv medlem af Imago-foreningen

Imago-foreningen i Danmark danner fællesskab for uddannede Imago-parterapeuter og Imago-facilitatorer, samt parterapeuter under uddannelse inden for området. 

Foreningens formål, vedtægter og procedure for indmeldelse finder du mere om under IMAGO-foreningen for medlemmer eller ved at søge om optagelse som medlem.​

Aktuelt for medlemmer

Vi afholder generalforsamling næste gang den 27. april 2024 - kl. 14.00 - 17.00

Du vil bl.a. komme til at høre om, hvordan der arbejdes med at realisere Vision 2025, så sæt allerede nu dagen af til at mødes med dine kollegaer og din forening.

Vi håber at se så mange af jer som muligt. Mødet bliver online, så du må desværre selv sørge for kaffen og lidt mundgodt.

Overvejer I som par parterapi?

Konflikter, manglende nærhed og fastlåste mønstre er slet ikke ualmindelige, i hverken nye eller etablerede parforhold. Det afgørende er hvad man gør ved det.

Imago-parterapi kan genskabe den gode kontakt. Tag kontakt til et af vores mange professionelle medlemmer i nærheden af jer.​​

Imagouddannelsen til Parterapeut

​Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller tilsvarende uddannelser, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Bliv certificeret som imago parterapeut og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab​

Hvorfor vælge Imago

Kernen i Imago parterapi praksis er, at forstå konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som en svaghed ved parret.

Vi har alle konflikter, og parterapien en en proces som guider dig og din partner ind i en dialog omkring de svære temaer imellem jer.

Fandt du ikke det du søgte?