Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Imagoforeningen i Danmark - Nyhedsbrev december 2014

Den Ny bestyrelse pr. GF 2014:

John HjarsøMortensen

Gitte Duus

Kickan Andersen

Anne-Dorthe Davidsen

Anette Buur Bangsgård

Kære medlemmer.

Vi har en hel del nyt at fortælle jer, både fra den lokale og den globale scene. Det meste af året, har bestyrelsesarbejdet stået i oprydningens tegn. Vi har brugt tid på, at koordinere og systematisere medlemslister, hjemmesideregistreringer og bankudskrifter. Vi har skiftet bank til Nordea, og vi har fået afstemt det hele med Imago Relations Ship International. Det har været et ret omfattende og nødvendigt stykke benarbejde. For en måned siden, var vi nået til et punkt, hvor vi kunne overhænde den slags fremtidige administrative opgaver til Anne Hellerøe (AH-bogholderiet), foreningens nye sekretær. Det vil fremover være Anne, der står for at afstemme medlemslister, sende opkrævninger af medlemsgebyr ud, bogføring etc. Kort sagt, en professionalisering og modernisering af foreningen. Med beslutningen om, at få en sekretær til at klare det administrative, kan vi i bestyrelsen nu bruge vores energi, og de frivillige timer til alt det sjove og fagligt udviklende. Forresten, vi er stadig den næststørste ILO (international local organisation) udenfor USA med ca 70 medlemmer.

Imagoforeningens hjemmeside

Som et led i den omfattende modernisering af foreningen, har vi besluttet at flytte hjemmesiden til Dana Web. Vi får herved en bedre løbende service, samt en brugerflade vi nemmere selv kan håndtere. Vi er desuden så småt gået i gang med at oprette en Facebook side. Målet er naturligvis, at gøre os synlige for alle der søger Imago parterapi, Imago Coaching, og mere generelt udbrede kendskabet til Imago som livsfilosofi.

Vi vil i øvrigt igen igen opfordre alle, til at placere et link på egen hjemmeside til imagoforeningen.dk - det vil hjælpe os alle til at blive endnu mere synlige på terapi og coaching-markedet.

Arrangementer i støbeskeen 2015:

- en aften hvor vi i fællesskab kan diskutere emnet marketing: hvad kan vi gøre for at blive mere synlige på markedet?

-​Esther Perel

-​Tema-aften om Zero Negativity og positive Psykologi.

-​Tema-aften om Zero Negativity og positiv Psykologi.

Generalforsamling 2015:

Husk at afsætte den 18. april til Generalforsamlingen og Fest.

Efter GF vil vi fejre Jette Simon. Jette har om nogen skabt det grundlag, vi som forening står på og nu, hvor hun har givet stafetten videre, er det oplagt, at vi som fællesskab med en fest markerer vores store taknemmelighed for hendes indsats.

Konferencen i Washington DC i uge 44.

Årets Imagokonference bød på mange spændende og inspirerende indslag. Åbnings ceremoniens helt store scoop, var et indslag med "Præsident Obama". En ret vild look al like. En stund vaklede salen,i vantro da han til Zarathustra marcherede ind flankeret af to "secret service agenter".

Esther Perel var Keynote speaker, og med hendes helt særlige energi, fik hun sat sexualiteten på dagsordenen. For Imagoterapeuter, der jo især har fokus på kontakten og trygheden mellem parterne, var det især spændende at høre Perel fremhæve "afstanden", "mystikken" og "spændingen" i parforholdet, som ingredienser der nærer sexualiteten. Esther Perel er forfriskende udogmatisk og tænker virkelig ud af boxen. En stor international kapacitet. Vi arbejder pt. på at få hende til Danmark i 2015.

På Clinical up date talte Harville og Helen om begrebet zero negativity. Et begreb, der har en hel deltag at byde på.

Det var skønt at gense mange af de kendte ansigter fra det global Imagofællesskab. Det var med til at sætte et farverigt præg på konferencen, at SydKorea var repræsenteret ved 17 nyuddannede Imagoterapeuter (ud af de 60 sydkoreanere, der er blevet certificeret i løbet af 2014)

Alt i alt, en meget inspirerende konference. Næste års konference kommer til at foregå i uge 41 i Tamap Florida. Vi håber rigtig mange af jer vil deltage. Ud over den faglige inspiration, er der virkelig mulighed for at opbygge et globalt netværk af rigtige gode venner og fagfæller.

Uddannelse og kurser:

Klinisk træning med John Hjarsø Mortensen 2015:

Den 7. maj 2015 i Stockholm

3. Sept. 2015 i København.

Advanced Courses:

Imago-Fakultetet har udviklet 4 nye advanced courses. De har nu været afprøvet rundt om i verden, og alle evalueringer vidner om, at der med disse kurser er ramt plet.

I København vil du i første omgang få mulighed for at deltage på disse 2 kurser:

Brilliant at The basics: .Undervisere: John Hjarsø Mortensen og Sophie Slade

From despair to repair: Undervisere: John Hjarsø Mortensen og Sophie Slade

Datoer vil snarest blive meldt ud!

Spændende nyt fra den globale scene!

Ny fagbog:Harville Hendrix er ved at sætte det sidste punktum i hans nye bog om parterapi, og det relationelle paradigme. Det bliver en decideret fagbog, der primært henvender sig til terapeuter, universiteter og terapeutuddannelser.

Forskning: Imago er tæt på at opnå status som evidensbaseret parterapeutisk metode. På basis af de forskningsprojekter der nu er færdiggjort tilbagestår en del analysearbejde. Flere artikler er allerede optaget i internationalt anerkendte tidsskrifter, men køen er lang og vi kommer først på skrift om et års tid. Inden da vil medlemmer af IRI få adgang til læsevenlige forskningsartikler via hjemmesiden.

IRI: Vores globale organisation er i gang med en gennemgribende moderniseringsproces, der vil gøre organisationen til en langt mere medlemsrettet organisation. Det vil indebære helt anderledes aftaler medlokalforeningerne, nye regler vedr. Royalty og nye principper mht. hvad der kræves for at kunne blive medlem af foreningen eller optages på uddannelserne. Hvordan de konkrete ændringer kommer til at se ud, er endnu ikke klart, men efter vores bedste. 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et herligt nytår

På snarligt gensyn og genlæs i vores næste nyhedsbrev!

Bestyrelsen.

God information

Kollegial Erfa-gruppe

Der er etableret en gruppe for kollegial supervision i KBHs området.

Gruppen hedder: Imago-Erfa-gruppe.

Den er åben for dig der er certificeret Imago Parterapeut, eller dig der er i gang med certificeringen og er medlem af Imagoforeningen i Danmark.

Gruppens medlemmer mødes cirka en gang om måneden og typisk i tidsrummet fra kl.10:30 til 14:00 og der vil være plads til max. 7 deltagere pr. gang.

Gruppen giver hinanden sparring på såvel personlige som professionelle erfainger og der trænes i spejling.

Deltagerne vil på skift vælges som gruppeleder, og mødested og klokkeslet vil også blive aftalt fra gang til gang.

Der er åben for nye deltagere, så er du interesseret i at deltage i Imago Erfa-gruppen, så er Anna tovholder, og du kan kontakte hende på: anna.migliorisi@hotmail.it eller tlf. 24244812

Bliv medlem af Imago-foreningen

Imago-foreningen i Danmark danner fællesskab for uddannede Imago-parterapeuter og Imago-facilitatorer, samt parterapeuter under uddannelse inden for området. 

Foreningens formål, vedtægter og procedure for indmeldelse finder du mere om under IMAGO-foreningen for medlemmer eller ved at søge om optagelse som medlem.​

Aktuelt for medlemmer

Vi afholder generalforsamling næste gang den 27. april 2024 - kl. 14.00 - 17.00

Du vil bl.a. komme til at høre om, hvordan der arbejdes med at realisere Vision 2025, så sæt allerede nu dagen af til at mødes med dine kollegaer og din forening.

Vi håber at se så mange af jer som muligt. Mødet bliver online, så du må desværre selv sørge for kaffen og lidt mundgodt.

Overvejer I som par parterapi?

Konflikter, manglende nærhed og fastlåste mønstre er slet ikke ualmindelige, i hverken nye eller etablerede parforhold. Det afgørende er hvad man gør ved det.

Imago-parterapi kan genskabe den gode kontakt. Tag kontakt til et af vores mange professionelle medlemmer i nærheden af jer.​​

Imagouddannelsen til Parterapeut

​Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller tilsvarende uddannelser, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Bliv certificeret som imago parterapeut og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab​

Hvorfor vælge Imago

Kernen i Imago parterapi praksis er, at forstå konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som en svaghed ved parret.

Vi har alle konflikter, og parterapien en en proces som guider dig og din partner ind i en dialog omkring de svære temaer imellem jer.

Fandt du ikke det du søgte?