Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kommunikationsstrategi og profil til Imagoforeningen Danmark

Imagoforeningen ønsker at udbrede kendskabet til Imago i Danmark – både som en parterapeutisk metode og også som en bredt anvendelig relations-teknologi. Vores målgrupper er private og professionelle.

Vi skal derfor udarbejde en målrettet og effektiv kommunikations strategi, der kan bringe Imago frem i danskernes bevidsthed og det er vores plan, at den skal udvikles i samarbejde med universitetsstuderende inden for kommunikation og markedsføring.

Som det første skridt hertil har vi udarbejdet et projektforslag, som du kan læse herunder. Forslaget er foreløbig offentliggjort på RUC’s portal.​

Projektforslag:

Om foreningen

Imago Foreningen i Danmark er en forening for uddannede Imago-parterapeuter,
Imago-facilitatorer samt relevante fagpersoner under uddannelse. Vi er en del af en
global organisation, hvis motto er: ”Peace in the world one couple at a time”.


Foreningens formål er bl.a. at fremme udviklingen af metode og praksis af Imagoparterapi i Danmark. Vi betragter os selv som en organisation, der på den ene side bidrager til at kvalificere fagpersoner og på den anden side har ambitioner om at udbrede dialogen som et mere socialt projekt, både lokalt, nationalt og internationalt.

Aktuelt arbejder bestyrelsen i Imago Foreningen Danmark på et nationalt plan for at
synliggøre Imago-metoden og realisere vores visioner om bedre relationer i en række mellemmenneskelige arenaer. Vi har derfor både et uddannelsesmæssigt og terapeutisk sigte, men ønsker også i bredere forstand at udbrede kendskabet til denne unikke psykologiske relationsteknologi, som konkret og effektfuldt styrker evnen til at indgå i relation med andre mennesker både i parforholdet, i familien, i virksomheder og andre sammenhænge hvor relationskompetencer er afgørende.


Kernen i Imago-metoden tager afsæt i menneskers fundamentale behov for at høre til livet igennem. Grundlæggende ser vi mellemmenneskelige konflikter som potentielle udviklingsmuligheder. Imago-dialogen er her en specifik (spejlings)metode og proces, der guider relationer ind i dialog omkring konfliktfyldte temaer for at skabe forståelse for underliggende (umødte) behov og derved opnå tryghed og vækst i relationen.

Beskrivelse af problemstillingerne

Vi ønsker os fra bestyrelsens side hjælp til, hvordan vi kan kommunikere Imago
Foreningen Danmarks budskab til relevante målgrupper med fokus på:

1.​Imago-terapi som en effektfuld parterapeutisk tradition.

2.​Imago-terapi som en bredere, almenmenneskelig relationsteknologi, der har relevans for et væld af fag/privatpersoner (og ikke blot (par)terapeuter).

Vi er i foreningen aktuelt i en overgangsfase med ny hjemmeside under udarbejdelse og ny markedsføringsstrategi in spe, hvor vi har brug for hjælp til de kommunikative aspekter i den proces. Vi er naturligvis meget åbne overfor forskellige indfaldsvinkler til ovenstående 

problemstillinger, men her er nogle forslag til mulige spørgsmål:

Eksempler på arbejdsspørgsmål (som endeligt udformes i samarbejde mellem Imago Foreningen Danmark og de studerende)

  1. ​Hvordan får vi skærpet profilen af vores modtagergruppe?
  2. ​Hvilke kommunikative værktøjer kan vi benytte os af til nationalt at synliggøre/kommunikere Imago-dialogen/metoden som en effektfuld parterapeutisk tradition?
  3. Hvordan kan vi nationalt synliggøre/kommunikere budskabet ud om Imagoterapi som en bredere, almenmenneskelig relationsteknologi, der har relevans for et væld af fag/privatpersoner (og ikke blot (par)terapeuter)?

Vi ser meget frem til at høre fra jer!

Med venlig hilsen

Imagoforeningen Danmark​

God information

Kollegial Erfa-gruppe

Der er etableret en gruppe for kollegial supervision i KBHs området.

Gruppen hedder: Imago-Erfa-gruppe.

Den er åben for dig der er certificeret Imago Parterapeut, eller dig der er i gang med certificeringen og er medlem af Imagoforeningen i Danmark.

Gruppens medlemmer mødes cirka en gang om måneden og typisk i tidsrummet fra kl.10:30 til 14:00 og der vil være plads til max. 7 deltagere pr. gang.

Gruppen giver hinanden sparring på såvel personlige som professionelle erfainger og der trænes i spejling.

Deltagerne vil på skift vælges som gruppeleder, og mødested og klokkeslet vil også blive aftalt fra gang til gang.

Der er åben for nye deltagere, så er du interesseret i at deltage i Imago Erfa-gruppen, så er Anna tovholder, og du kan kontakte hende på: anna.migliorisi@hotmail.it eller tlf. 24244812

De to næste gange i 2021 er:

24. februar kl. 10-14

17. marts kl. 10-14

Bliv medlem af Imago-foreningen

Imago-foreningen i Danmark danner fællesskab for uddannede Imago-parterapeuter og Imago-facilitatorer, samt parterapeuter under uddannelse inden for området. 

Foreningens formål, vedtægter og procedure for indmeldelse finder du mere om under IMAGO-foreningen for medlemmer eller ved at søge om optagelse som medlem.​

Aktuelt for medlemmer

Vi afholder generalforsamling næste gang den 27. Marts 2021 kl. 10.30 - 12.30.

Du vil bl.a. komme til at høre om, hvordan der arbejdes med at realisere Vision 2025, så sæt allerede nu dagen af til at mødes med dine kollegaer og din forening.

Vi håber at se så mange af jer som muligt. Mødet bliver online, så du må desværre selv sørge for kaffen og lidt mundgodt.

Overvejer I som par parterapi?

Konflikter, manglende nærhed og fastlåste mønstre er slet ikke ualmindelige, i hverken nye eller etablerede parforhold. Det afgørende er hvad man gør ved det.

Imago-parterapi kan genskabe den gode kontakt. Tag kontakt til et af vores mange professionelle medlemmer i nærheden af jer.​​

Imagouddannelsen til Parterapeut

​Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller tilsvarende uddannelser, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Bliv certificeret som imago parterapeut og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab​

Hvorfor vælge Imago

Kernen i Imago parterapi praksis er, at forstå konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som en svaghed ved parret.

Vi har alle konflikter, og parterapien en en proces som guider dig og din partner ind i en dialog omkring de svære temaer imellem jer.

Fandt du ikke det du søgte?