Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kommunikationsstrategi og profil til Imagoforeningen Danmark

Imagoforeningen ønsker at udbrede kendskabet til Imago i Danmark – både som en parterapeutisk metode og også som en bredt anvendelig relations-teknologi. Vores målgrupper er private og professionelle.

Vi skal derfor udarbejde en målrettet og effektiv kommunikations strategi, der kan bringe Imago frem i danskernes bevidsthed og det er vores plan, at den skal udvikles i samarbejde med universitetsstuderende inden for kommunikation og markedsføring.

Som det første skridt hertil har vi udarbejdet et projektforslag, som du kan læse herunder. Forslaget er foreløbig offentliggjort på RUC’s portal.​

Projektforslag:

Om foreningen

Imago Foreningen i Danmark er en forening for uddannede Imago-parterapeuter,
Imago-facilitatorer samt relevante fagpersoner under uddannelse. Vi er en del af en
global organisation, hvis motto er: ”Peace in the world one couple at a time”.


Foreningens formål er bl.a. at fremme udviklingen af metode og praksis af Imagoparterapi i Danmark. Vi betragter os selv som en organisation, der på den ene side bidrager til at kvalificere fagpersoner og på den anden side har ambitioner om at udbrede dialogen som et mere socialt projekt, både lokalt, nationalt og internationalt.

Aktuelt arbejder bestyrelsen i Imago Foreningen Danmark på et nationalt plan for at
synliggøre Imago-metoden og realisere vores visioner om bedre relationer i en række mellemmenneskelige arenaer. Vi har derfor både et uddannelsesmæssigt og terapeutisk sigte, men ønsker også i bredere forstand at udbrede kendskabet til denne unikke psykologiske relationsteknologi, som konkret og effektfuldt styrker evnen til at indgå i relation med andre mennesker både i parforholdet, i familien, i virksomheder og andre sammenhænge hvor relationskompetencer er afgørende.


Kernen i Imago-metoden tager afsæt i menneskers fundamentale behov for at høre til livet igennem. Grundlæggende ser vi mellemmenneskelige konflikter som potentielle udviklingsmuligheder. Imago-dialogen er her en specifik (spejlings)metode og proces, der guider relationer ind i dialog omkring konfliktfyldte temaer for at skabe forståelse for underliggende (umødte) behov og derved opnå tryghed og vækst i relationen.

Beskrivelse af problemstillingerne

Vi ønsker os fra bestyrelsens side hjælp til, hvordan vi kan kommunikere Imago
Foreningen Danmarks budskab til relevante målgrupper med fokus på:

1.​Imago-terapi som en effektfuld parterapeutisk tradition.

2.​Imago-terapi som en bredere, almenmenneskelig relationsteknologi, der har relevans for et væld af fag/privatpersoner (og ikke blot (par)terapeuter).

Vi er i foreningen aktuelt i en overgangsfase med ny hjemmeside under udarbejdelse og ny markedsføringsstrategi in spe, hvor vi har brug for hjælp til de kommunikative aspekter i den proces. Vi er naturligvis meget åbne overfor forskellige indfaldsvinkler til ovenstående 

problemstillinger, men her er nogle forslag til mulige spørgsmål:

Eksempler på arbejdsspørgsmål (som endeligt udformes i samarbejde mellem Imago Foreningen Danmark og de studerende)

  1. ​Hvordan får vi skærpet profilen af vores modtagergruppe?
  2. ​Hvilke kommunikative værktøjer kan vi benytte os af til nationalt at synliggøre/kommunikere Imago-dialogen/metoden som en effektfuld parterapeutisk tradition?
  3. Hvordan kan vi nationalt synliggøre/kommunikere budskabet ud om Imagoterapi som en bredere, almenmenneskelig relationsteknologi, der har relevans for et væld af fag/privatpersoner (og ikke blot (par)terapeuter)?

Vi ser meget frem til at høre fra jer!

Med venlig hilsen

Imagoforeningen Danmark​

God information

Aktuelt for medlemmer

Vi afholder generalforsamling næste gang den 20 marts 2020. 

Der bliver mange spændende, nye ting at høre om, så sæt allerede nu dagen af til at mødes med dine kollegaer og din forening.

Vi håber at se så mange af jer som muligt. Der vil være kaffe og frugt og en let frokost.

Så har vi her i 2019 givet Kollegial Supervision et løft. Klik ind på medlems-området og læs mere.

De første datoer er: 

3.   september 2019

12. november  2019

3.   marts          2020

 

Læs mere herom inde på medlemsområdet.​

På glædeligt gensyn.​

Bliv medlem af Imago-foreningen

Imago-foreningen i Danmark danner fællesskab for uddannede Imago-parterapeuter og Imago-facilitatorer, samt parterapeuter under uddannelse inden for området. 

Foreningens formål, vedtægter og procedure for indmeldelse finder du mere om under IMAGO-foreningen for medlemmer eller ved at søge om optagelse som medlem.​

Overvejer I som par parterapi?

Konflikter, manglende nærhed og fastlåste mønstre er slet ikke ualmindelige, i hverken nye eller etablerede parforhold. Det afgørende er hvad man gør ved det.

Imago-parterapi kan genskabe den gode kontakt. Tag kontakt til et af vores mange professionelle medlemmer i nærheden af jer.​​

Imagouddannelsen til Parterapeut

​Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller tilsvarende uddannelser, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Bliv certificeret som imago parterapeut og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab​

Hvorfor vælge Imago

Kernen i Imago parterapi praksis er, at forstå konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som en svaghed ved parret.

Vi har alle konflikter, og parterapien en en proces som guider dig og din partner ind i en dialog omkring de svære temaer imellem jer.

Fandt du ikke det du søgte?