Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Hvad er Imago parterapi?​

Imago er det latinske ord for "billede". Imago refererer til de billeder, vi har med os fra vores barndom, dvs. vore tidligste erfaringer, følelser og forestillinger, som vi har overtaget som normer fra vore omsorgspersoner.

Imago parterapi er en terapiform, som har sit udspring i parterapi, men som kan bruges generelt i alle menneskelige relationer. Gennem en styret dialog - med parterapeuten som vejleder - skabes der mulighed for at udvikle både den åndelige, følelsesmæssige og lidenskabelig dimension i forholdet til et andet menneske. Dialogen er det bærende element, hvor fortælling, spejling, anerkendelse og indlevelse er de vigtige elementer i den indbyrdes forståelse og dermed accept af forskelligheder og ligheder.

Bevidst dialog

Imago-parterapi er en terapiform, der gennem den bevidste dialog, bevidstgør parret om deres kontakt, deres personlige mønstre og om deres negative pardans. Ud fra bevidsthed om dette gives parterne mulighed for at skabe nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre i deres forhold.

Imago-parterapi bygger på en syntese af et bredt udsnit af velkendte og velafprøvede teorier og metoder indenfor det terapeutiske felt. Det teoretiske fundament har således elementer fra bl.a. de psykodynamiske, kognitive, systemiske, kommunikationsteoretiske og objektrelationistiske teorier, der tilsammen udgør en sammenhængende, dynamisk tænkning som udgangspunkt for forståelsen af parrelationen og relationer i øvrigt.​

Imago-parterapiens historie

Imago-parterapi er udviklet af ægteparret Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt i USA op igennem 80erne med udgangspunkt i deres egne og andres erfaringer fra mere end 20 års terapi med tusindvis af par og studier af parforhold.

Teorierne i Imago-parterapi bygger som nævnt ovenfor på en syntese og udvidelse af de basale interpersonelle indsigter i de vigtigste psykologiske teorier og metoder til en integreret systematisk teori og terapi om det forpligtende kærlighedsforhold

Centrale dele af Imago-parmetoden er, udover anvendelse i parrelationen, også anvendelig i relation til børn, familie, netværk og på arbejdspladsen.​

Imago-metodens ophav

​Imago Relationsterapi er udviklet af ægteparret Harville Hendrix og Helen LaKelly Hunt i USA op igennem 80erne med udgangspunkt i deres egne og andres erfaringer fra mere end 20 års terapi med tusindvis af par og studier af parforhold.

God information

Overvejer I som par parterapi?

Konflikter, manglende nærhed og fastlåste mønstre er slet ikke ualmindelige, i hverken nye eller etablerede parforhold. Det afgørende er hvad man gør ved det.

Imago-parterapi kan genskabe den gode kontakt. Tag kontakt til et af vores mange professionelle medlemmer i nærheden af jer.​​

Bliv medlem af Imago-foreningen

Imago-foreningen i Danmark danner fællesskab for uddannede Imago-parterapeuter og Imago-facilitatorer, samt parterapeuter under uddannelse inden for området. 

Foreningens formål, vedtægter og procedure for indmeldelse finder du mere om under IMAGO-foreningen for medlemmer eller ved at søge om optagelse som medlem.​

Aktuelt for medlemmer

Vi afholder generalforsamling d. 19 maj 2018 kl.11 - 16 i Rørholmsgade 18. Vi håber at se så mange af jer som muligt. Der vil være kaffe og frugt og en let frokost.

Som noget nyt arrangerer vi åbne supervisionsdage, hvor der vil være mulighed for kollegial supervision, sparing og skabe større et netværk. 

Datoer er 1.6, 21.9 og 30.11 2018. 

På glædeligt gensyn.​

Hvorfor vælge Imago

Kernen i Imago parterapi praksis er, at forstå konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som en svaghed ved parret.

Vi har alle konflikter, og parterapien en en proces som guider dig og din partner ind i en dialog omkring de svære temaer imellem jer.

Fandt du ikke det du søgte?