Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ønsker og mål

Det, de fleste af os ønsker, er kontakt og anerkendelse. At kunne kommunikere med hinanden, at kunne få handlemuligheder, at kunne se hinanden i et nyt lys, og i sidste ende at blive elsket. Hvis tingene er kørt for langt ud, kan vi også have et ønske om at kunne afslutte med hinanden på en ordentlig måde og få et værktøj, der gør det muligt at tale sammen på en respektfuld måde også efter bruddet.

Selvom parforholdet brydes har mange stadig fælles børn, hvilket gør, at de på trods af bruddet stadig gerne skulle kunne tale sammen uden at ende i konflikt.

Vi vil i det følgende fokusere på par, men Imago relationsterapi kan også anvendes i forhold til enkeltpersoner og grupper.

Imago Relationsterapi kan gennem sine teorier, kommunikationsform og struktur - gennem den bevidste pardialog - hjælpe parret/parterne til at udvikle en kommunikationsform, hvor lytning, spejling, anerkendelse og indlevelse er de bærende elementer.

Bliv set, hørt, forstået og anerkendt

Styrken i denne terapiform er, at parret/parterne får opbygget en indbyrdes kendt ramme og struktur, nogle spilleregler, hvor begge er på lige fod, og hvor begge kan komme til orde og være sikre på at få sin plads. Kort sagt - at blive set, hørt, forstået og anerkendt. At få kontakt og være i kontakt. Der gives derigennem en mulighed for at få skabt en tryghed for begge parter, som kan give plads til et fælles rum for følelsesmæssig og personlig udforskning og udvikling.

God information

Kollegial Erfa-gruppe

Der er etableret en gruppe for kollegial supervision i KBHs området.

Gruppen hedder: Imago-Erfa-gruppe.

Den er åben for dig der er certificeret Imago Parterapeut, eller dig der er i gang med certificeringen og er medlem af Imagoforeningen i Danmark.

Gruppens medlemmer mødes cirka en gang om måneden og typisk i tidsrummet fra kl.10:30 til 14:00 og der vil være plads til max. 7 deltagere pr. gang.

Gruppen giver hinanden sparring på såvel personlige som professionelle erfainger og der trænes i spejling.

Deltagerne vil på skift vælges som gruppeleder, og mødested og klokkeslet vil også blive aftalt fra gang til gang.

Der er åben for nye deltagere, så er du interesseret i at deltage i Imago Erfa-gruppen, så er Anna tovholder, og du kan kontakte hende på: anna.migliorisi@hotmail.it eller tlf. 24244812

Bliv medlem af Imago-foreningen

Imago-foreningen i Danmark danner fællesskab for uddannede Imago-parterapeuter og Imago-facilitatorer, samt parterapeuter under uddannelse inden for området. 

Foreningens formål, vedtægter og procedure for indmeldelse finder du mere om under IMAGO-foreningen for medlemmer eller ved at søge om optagelse som medlem.​

Aktuelt for medlemmer

Vi afholder generalforsamling næste gang den 27. april 2024 - kl. 14.00 - 17.00

Du vil bl.a. komme til at høre om, hvordan der arbejdes med at realisere Vision 2025, så sæt allerede nu dagen af til at mødes med dine kollegaer og din forening.

Vi håber at se så mange af jer som muligt. Mødet bliver online, så du må desværre selv sørge for kaffen og lidt mundgodt.

Overvejer I som par parterapi?

Konflikter, manglende nærhed og fastlåste mønstre er slet ikke ualmindelige, i hverken nye eller etablerede parforhold. Det afgørende er hvad man gør ved det.

Imago-parterapi kan genskabe den gode kontakt. Tag kontakt til et af vores mange professionelle medlemmer i nærheden af jer.​​

Imagouddannelsen til Parterapeut

​Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller tilsvarende uddannelser, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Bliv certificeret som imago parterapeut og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab​

Hvorfor vælge Imago

Kernen i Imago parterapi praksis er, at forstå konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som en svaghed ved parret.

Vi har alle konflikter, og parterapien en en proces som guider dig og din partner ind i en dialog omkring de svære temaer imellem jer.

Fandt du ikke det du søgte?