Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Imago-teori​

Imago teori og metode er kompleks og omfattende. en Imagoparterapeut har indgående viden om hvorfor vi vælger den partner vi har valgt, stadierne i et parforhold, de typiske temaer par strander i, forståelse for de underliggende kræfter, der driver par til at gentage mønstrene igen og igen. Denne viden er forsningsbaseret og har sine rødder i udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, neuropsykologi, tilknytningsteori, traumeteori m.m.  Imago kan derfor betegnes som teoretisk og metodisk eklektisk. Det vil sige at Imago vedvarende henter inspiration fra mange kilder og samtidig har en ambition om at integrere elementerne til en sammenhængende meningsfyldt toeriramme der kan vejlede par og parterapeuter i praksis.

Imago teori og metode er i rivende udvikling. Mange forskningsprojekter og phd'er er i gang på hvad man kunne definere som Imago's eget universitet: Daybreak University i Californien. Her kan man få en master i i Imago parterapi eller hvis man har ambitioner om at lave en Phd indenfor Imago så er Daybreak uden tvivl også oplagt. Det tætte sammarbejde mellem Daybreak University og  Imago International Training Institute (IITI)   sikrer at imagometoden ikke går i stå, lukker sig om sig selv og måske vigtigst af alt, sikrer dette samarbejde at teori og praksis kommer tættere på hinanden og udnytter samarbejdet til gensides inspiration og udvikling.

Læs mere om Imago metoden her: Imagometoden

God information

Kollegial Erfa-gruppe

Der er etableret en gruppe for kollegial supervision i KBHs området.

Gruppen hedder: Imago-Erfa-gruppe.

Den er åben for dig der er certificeret Imago Parterapeut, eller dig der er i gang med certificeringen og er medlem af Imagoforeningen i Danmark.

Gruppens medlemmer mødes cirka en gang om måneden og typisk i tidsrummet fra kl.10:30 til 14:00 og der vil være plads til max. 7 deltagere pr. gang.

Gruppen giver hinanden sparring på såvel personlige som professionelle erfainger og der trænes i spejling.

Deltagerne vil på skift vælges som gruppeleder, og mødested og klokkeslet vil også blive aftalt fra gang til gang.

Der er åben for nye deltagere, så er du interesseret i at deltage i Imago Erfa-gruppen, så er Anna tovholder, og du kan kontakte hende på: anna.migliorisi@hotmail.it eller tlf. 24244812

Bliv medlem af Imago-foreningen

Imago-foreningen i Danmark danner fællesskab for uddannede Imago-parterapeuter og Imago-facilitatorer, samt parterapeuter under uddannelse inden for området. 

Foreningens formål, vedtægter og procedure for indmeldelse finder du mere om under IMAGO-foreningen for medlemmer eller ved at søge om optagelse som medlem.​

Aktuelt for medlemmer

Vi afholder generalforsamling næste gang den 27. april 2024 - kl. 14.00 - 17.00

Du vil bl.a. komme til at høre om, hvordan der arbejdes med at realisere Vision 2025, så sæt allerede nu dagen af til at mødes med dine kollegaer og din forening.

Vi håber at se så mange af jer som muligt. Mødet bliver online, så du må desværre selv sørge for kaffen og lidt mundgodt.

Overvejer I som par parterapi?

Konflikter, manglende nærhed og fastlåste mønstre er slet ikke ualmindelige, i hverken nye eller etablerede parforhold. Det afgørende er hvad man gør ved det.

Imago-parterapi kan genskabe den gode kontakt. Tag kontakt til et af vores mange professionelle medlemmer i nærheden af jer.​​

Imagouddannelsen til Parterapeut

​Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller tilsvarende uddannelser, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Bliv certificeret som imago parterapeut og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab​

Hvorfor vælge Imago

Kernen i Imago parterapi praksis er, at forstå konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som en svaghed ved parret.

Vi har alle konflikter, og parterapien en en proces som guider dig og din partner ind i en dialog omkring de svære temaer imellem jer.

Fandt du ikke det du søgte?