Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Imago-parterapeutens rolle

Terapeutens rolle er at få parret til at tale sammen, så begge oplever at blive hørt og forstået med det budskab man ønsker at kommunikere. Terapeutens rolle er også at være processtyrer og facillitator for den udvikling, der sker undervejs i forløbet.

Og til hvilke problemstillinger kan man med fordel anvende Imago parterapi?

Alle slags problemstillinger og temaer, som er forbundet med et helt almindeligt livs- og parforholdsforløb. Eksempelvis frustrationer over manglende kommunikation og nærhed, seksualitet, utroskab, separation og skilsmisse, opgavefordelinger, børn, familie, arbejde, sygdom, sorg, angst, visioner, glæde, nytænkning etc.

Er magien forsvundet?

Det vi generelt ved om parforhold, er:

Når vi forelsker os, bliver vi fortryllede. Vi kan det hele, føler os hele (sammen med den elskede), og vi kan se de fantastiske muligheder, der ligger i at være sammen med den udkårne.

Desværre forsvinder magien med tiden. Modsætninger kommer frem i lyset. Udvalgte konflikttemaer gentager sig, og livet i parforholdet kan blive en smertefuld og frustrerende tilstand.​

For at få den oprindelige gode tilstand tilbage benytter vi os af kritik, bebrejdelser, reserverethed og kulde. Desværre er det metoder, der giver os præcis det modsatte af det, vi ønsker. Parforholdet bevares måske, men det bliver mere eller mindre glædesløst og udvikler sig ikke. Intimitet og åben kommunikation undgås. 

Man vender sig fra hinanden, lever parallelt og mange bliver skilt. Skilsmisse er ofte en dårlig løsning, for hvis de grundlæggende problemer ikke er bevidstgjort og løst, tager man vanskelighederne med sig til det næste forhold, som sandsynligvis vil få nogle kedelige lighedspunkter med det foregående.

Ved at blive bevidste om de skjulte motiver og mønstre i parforholdet, har vi mulighed for at ændre på egen adfærd og de uhensigtsmæssige mønstre i parforholdet.

Forstå konflikterne

I Imago-parterapi forstår vi konflikterne i parforholdet som udtryk for en følelsesmæssig sårbarhed, som vi har behov for at forstå og anerkende betydningen af. Samtidig har vi behov for anerkendelse og forståelse fra vores partner.

Når man kritiserer sin partner, kan det forstås som et nødråb, en længsel efter, at partneren, som vi oplevede det i forelskelsen, igen skal give os følelsen af, at vi kan få alt den kærlighed, vi dybest set savner og har behov for.

Når længslen udtrykkes som kritik eller bliver til en lukning, skyldes det, at vi bruger vores tidligt indlærte overlevelsesmekanismer for ikke at mærke vores inderste sårethed, ensomhed, skam og angst.

Denne form for kommunikation, som tjente et beskyttelsesformål tidligere i vores liv, er nu til skade for os selv og vores forhold.​

God information

Kollegial Erfa-gruppe

Der er etableret en gruppe for kollegial supervision i KBHs området.

Gruppen hedder: Imago-Erfa-gruppe.

Den er åben for dig der er certificeret Imago Parterapeut, eller dig der er i gang med certificeringen og er medlem af Imagoforeningen i Danmark.

Gruppens medlemmer mødes cirka en gang om måneden og typisk i tidsrummet fra kl.10:30 til 14:00 og der vil være plads til max. 7 deltagere pr. gang.

Gruppen giver hinanden sparring på såvel personlige som professionelle erfainger og der trænes i spejling.

Deltagerne vil på skift vælges som gruppeleder, og mødested og klokkeslet vil også blive aftalt fra gang til gang.

Der er åben for nye deltagere, så er du interesseret i at deltage i Imago Erfa-gruppen, så er Anna tovholder, og du kan kontakte hende på: anna.migliorisi@hotmail.it eller tlf. 24244812

Bliv medlem af Imago-foreningen

Imago-foreningen i Danmark danner fællesskab for uddannede Imago-parterapeuter og Imago-facilitatorer, samt parterapeuter under uddannelse inden for området. 

Foreningens formål, vedtægter og procedure for indmeldelse finder du mere om under IMAGO-foreningen for medlemmer eller ved at søge om optagelse som medlem.​

Aktuelt for medlemmer

Vi afholder generalforsamling næste gang den 27. april 2024 - kl. 14.00 - 17.00

Du vil bl.a. komme til at høre om, hvordan der arbejdes med at realisere Vision 2025, så sæt allerede nu dagen af til at mødes med dine kollegaer og din forening.

Vi håber at se så mange af jer som muligt. Mødet bliver online, så du må desværre selv sørge for kaffen og lidt mundgodt.

Overvejer I som par parterapi?

Konflikter, manglende nærhed og fastlåste mønstre er slet ikke ualmindelige, i hverken nye eller etablerede parforhold. Det afgørende er hvad man gør ved det.

Imago-parterapi kan genskabe den gode kontakt. Tag kontakt til et af vores mange professionelle medlemmer i nærheden af jer.​​

Imagouddannelsen til Parterapeut

​Har du i forvejen en baggrund som psykolog, psykoterapeut eller tilsvarende uddannelser, og ønsker du at videre udvikle dine kompetencer?

Bliv certificeret som imago parterapeut og bliv en del af et voksende lokalt og globalt terapeutisk fællesskab​

Hvorfor vælge Imago

Kernen i Imago parterapi praksis er, at forstå konflikterne som udviklingsmuligheder og ikke som en svaghed ved parret.

Vi har alle konflikter, og parterapien en en proces som guider dig og din partner ind i en dialog omkring de svære temaer imellem jer.

Fandt du ikke det du søgte?